Zomerbloeiers

Nu haar beste vriendin Amanda gelukkig getrouwd is, blijft Jojanneke Blom alleen achter in het huisje dat ze samen huurden van de familie Verbeek. Zonder het met haar te overleggen nemen de Verbeeks een nieuwe bewoonster aan, Renée. Renée houdt er een heel andere levensstijl op na dan Jojanneke. Ze komt diep in de nacht thuis, haalt allerlei mensen in huis en bekommert zich om niets en niemand – en zeker niet om Jojanneke.
Jojanneke wil niets lever dan verhuizen, maar ze weet niet waarheen. Totdat ze het aanbod krijgt om voor een vriendenprijs een zomerhuisje te huren. Ze neemt er haar intrek. De verhuizing blijkt de eerste van een serie veranderingen in haar leven.